Obras de 2009

Casa A5 | Carlos Seoane | Premio Juana de Vega

Casa A5 en Oleiros

Casa A5 en Oleiros

Este proxecto de Carlos Seoane, gañador do Premio Xoana de Vega de Arquitectura na edición do 2010, realízase en dúas alturas, para adaptarse á forte pendente do terreo a entrada á vivenda realízase pola planta superior. Entendendo que se precisa luz nunha vivenda soterrada o arquitecto realiza uns patios para opter a luz directa do sol pero sen expoñer aos usuarios ao público. A parte inferior ábrese á paisaxe

Vivenda Eins - Óscar Pedrós

Vivenda EINS

A vivenda realizada polo arquitecto Óscar Pedrós se inicia entre a conxunción espacial da relación dos espacios servidores e servidos. A zona de día se desenrola entorno á chimenea, situación habitual do lar nas viviendas tradicionais de Galicia, e dende ese punto se desenrola o resto da vivienda, o salón central, e os espacios radiais, cociña, comedor e o resto de espacios.

Top