Obras de 2010

Galescola en Hío | Santos-Mera | Adrián Capelo

Galescola en Hío

«O xogo de volumes de diferentes alturas e tamaños, a fragmentación e disposición de hocos e partes móbiles, así como o uso da cor, conferen ó conxunto un dinamismo que nos parece suxerente e adecuado ó uso infantil. Ademáis, dito xogo e o feito de baixar a cota do edificio abrandan o volume axudando a unha integración amable sen renunciar á singularidade do edificio»

Centro Socio cultural nos Tilos

Una suma de edificios capaz de formar una plaza, otro espacio al aire libre que, elevado sobre una plataforma de hormigón, sirve además de distribuidor y de acceso a las diversas aulas-edificio. Así, los tres volúmenes se posan en el parque casi como arquitecturas temporales. Salvo por la plataforma podrían volver a convertirse en tableros

GZ 10 Fermín G Blanco

GZ 10 | Prototipo de vivenda unifamiliar

Investigación plantexada como parte práctica e complementaria da tese doctoral: Los “huesos” de Fisac; la búsqueda de la pieza ideal. A tese analiza os inventos patentados do arquitecto Miguel Fisac. Unha análise exhaustiva de estas patentes permite descubrir a evolución da obra e do pensamiento do mestre manchego que acaba por condensarse na súa última patente, un sistema ainda vixente e que o arquitecto bautiza como “arquitectura vertida”.

casa da maxia

Casa da Maxia

Ante un programa rico e dinámico como o que presenta a Asociación de Magos Profesionais de Galicia encontramos un solar de 50m² no casco histórico de Ourense cunha única fachada, a conservar por estar protexida polo Plan Especial de Reforma Interior; a fachada existente rematase cunha galería.

Centro de interpretación parroquial en Vedra

Centro de interpretación parroquial de Vedra

O Centro de Interpretación Parroquial de Vedra proxectase nunha localización moi peculiar, as traseiras do cemiterio parroquial. O iglesiario conforma unha unidade atrio, templo e cemiterio situado nun promontorio fóra do núcleo. O museo apoia-se nunha antiga edificación (a casa da fábrica) para acceder, e proxectase un volume novo alongado que será a nueva fachada do cemiterio.

Top