Obras de 2012

bismages adran calo teo

Piscina cuberta en Adrán

O proxecto da piscina climatizada en Calo nace con dúas premisas claras: por unha parte respetar o entorno privilexiado no que se atopa, repleto de vexetación autóctona e árbores centenarias características da zona, por outra, realizar unha intervención mínima que reste protagonismo á construcción e potencia a beleza da paisaxe.

Top