Obras de Andrés Reboredo

Hospital de Oza | A Coruña | Reboredo y Pineda

Hospital Marítimo de Oza

El nuevo Hospital Marítimo surge en 1993 como alternativa a la rehabilitación de tres pabellones hospitalarios en desuso. El proyecto se desarrolla junto al arquitecto Andrés Reboredo. La configuración lineal de las plantas de hospitalización, de 60 camas, y el carácter aislado de los edificios del conjunto hospitalario sitúan el edificio, de más de 10.000 m², sobre el borde de la Carretera de Castilla

Andrés Reboredo | Parlamento de Galicia.

Parlamento de Galicia

«En 1987, Andrés Reboredo obtén o primeiro premio nun concurso convocado para seleccionar o proxecto que transformaría o Cuartel do Hórreo no Parlamento de Galicia. O grande edificio militar que se rehabilita posúe unha planta rectangular, coas esquinas resaltadas por corpos saíntes e de maior altura. No se centro existe un único patio, en torno ao que discorren todas as circulacións. Exteriormente o edificio a penas amosara cambios substanciais, mantendo a súa severa fachada, con excepción da construcción dunha magnífica reixa de aceiro oxidado composta por pezas exentas, colocadas de canto, altas e agudas, que permiten ver o exterior do edificio, en visión frontal, pero que en escorzo se converten nun muro opaco coa singular cor e textura do metal oxidado».

Top