Obras de ARKB-Arrokabe arquitectos

AG | Arrokabe Santiago D.C

Rehabilitación Vivienda – Estudio.

«La intervención recupera el volumen original junto con sus elementos característicos, planteando una nueva estructura de madera con elementos biapoyados sobre la estructura vertical de los muros medianeros. El uso es el de una pequeña vivienda con una zona de oficinas asociada, segregando la planta baja para un local comercial independiente».

Centro de recursos para persoas con discapacidade

O novo edificio sitúase na parte máis alta, nunha zona da que se extraía a arxila que servía como materia prima e que posteriormente serviu como escombrera. Está concibido para albergar unha proposta que compaxina a formación laboral coa exposición e divulgación das actividades dunha empresa da bisbarra integrada dentro dun grupo cuxa primeira finalidade é o fomento da integración laboral de persoas con discapacidade.

Top