Obras de biblioteca

Biblioteca e Facultade de Administración de Empresas de Lugo

O edificio da biblioteca do Campus aparece como límite e o seu carácter lineal establece unha barreira entre o propio campus e o entorno natural, creando un telón de fondo. O volume proxectado é facilmente traspasable por estar dotado de certa permeabilidade, onde se debate continuamente entre a introversión propia dos espazos de estudo e a apertura cara o entorno que recolle o edificio.

Top