Obras de Carbajo Barrios Arquitectos

Cooperativa de Vivendas Galeras Entrerríos

Cooperativa de Vivendas Galeras Entrerríos

«Proponse a total apertura dos espazos de fachada cara ao exterior, co consecuente aproveitamento da luz natural e das vistas que a situación da edificación posibilita, matizada por un elemento exterior en brise soleil» Carbajo Barrios Arquitectos

Top