Obras de centro de saúde

Centro de Saúde de A Barrela

Centro de Saúde de A Barrela

Un prisma rotundo de zinc apoiado sobre muros de formigón que saen, entran, desaparecen, móvense… xerando distintos espazos e ambientes, transparencias e sombras. Entrada a cuberto, fundamental en Galicia. Planta baixa para recepción, locais técnicos e zona de pediatría, que se volca nun patio para que xoguen os nenos. A planta alta para a zona de persoal e consultas de mediciña xeral.

Centro de Saúde en Sobrado dos Monxes

El necesario retranqueo respecto a la vía que atraviesa parte delantera de la parcela y el desnivel existente entra ésta y nuestro solar, sugieren la posibilidad de disponer de un doble acceso. La planta superior se abre a la parte posterior de la parcela y se configura como la entrada principal para , así ganar altura y, por tanto, aislamiento respecto a la carretera, y vistas hacia el imponente Monasterio de Sobrado dos Monxes.

Policlínico Cíes

«Tratei o tema sen ningún prexuízo formal. O resultado marcadamente orgánico do edificio foi enxendrado por todo o conxunto de datos rexido, inevitablemente, pola propia intuición estética. Así as cousas, novamente apareceu no meu pensamento as “pastas” nos paramentos como solución». Xosé Bar Bóo

Top