Obras de César Portela

Oficinas e nave de VITRASA

«O encargo dun edificio para albergar oficiña e talleres para a empresa Viguesa de Transporte S.S., foi afrontado por Xosé Bar, en colaboración con César Portela e outros arquitectos, como a ocasión para introducir novas ideas arquitectónicas que cuestionaban algúns dos máis importantes valores modernos. O edificio de VITRASA privilexia unha fachada frontal, introducindo valores e reflexións sobre a capacidade arquitectónica de significación monumental, además de expresar unha vontade dun edificio de uso insutrial e administrativo, solucionado con elementos prefabricados de formigón».

Aquarium de Vilagarcía de Arousa

«No Paseo Marítimo que o une o porto de Vilagarcía co de Carril, constrúse este edificio que, avanza perpendicularmante á costa, intróducese no mar. A súa alargada silueta e a súa clásica imaxe pretenden contrarrestar, o inquietante efecto visual duns bloques de apartamantos que forman unha pantalla edificatoria cuxa presencia é negativa» César Portela

Casa da Cultura de Cangas | César Portela | Adrián Capelo

Casa da cultura de Cangas

«Coidándose especialmente os aspectos tipolóxicos que fan referencia analóxica a arquitectura tradicionais no litoral galego, como andrómenas portuarias, estaleiros e fábricas conserveiras, enriquecidos coa presenza dun soportal perimetral, e de galerías» César Portela

Top