Obras de Cesareo Padrón Conde

REHABILITACION CALLE SANTIAGO, VIGO | GABRIEL SANTOS ZAS y CESAREO PADRON CONDE | VIGO

Rehabilitación Calle Santiago | Vigo

Rehabilitación Calle Santiago | Vigo

As fachadas xa tiñan a obriga da sua conservación ainda que, en algunhas de elas, a pedra non chegara ate a cuberta.
Buscouse manter os muros laterais das parcelas, todos eles de sillería de pedra de granito, labrado en tosco, de xeito que formaran parte do edificio renovado como testemuña dun modo de facer do pasado, que, en xeral, fixo gala de inxenio constructivo e un sentido de bo aproveitamento do espacio, xa que con pequenas dimensions conseguíanse estancias proporcionadas.

EDIFICIO AREA CIENTIFICA DO PARQUE TECNOLOXICO DA UDC | CESAR PORTELA FERNANDEZ-JARDON y CESAREO PADRON CONDE | A CORUÑA

Edificio Área Científica do Parque Tecnolóxico da UDC

Premisa del proyecto es la de desarrollar un programa de actuación general, de todo el conjunto, que sin embargo se debe materializar de manera modular según la disposición de fases presupuestarias.
Además de resolver los problemas de espacio docente e investigación que actualmente reclaman las ingenierías a las que da servicio, se pretende que sirva para realizar una conexión racional, norte-sur, entre la cota del Parque Tecnológico con la cota de las citadas ingenierías y por ende del resto del Campus.

Top