Obras de Cid + Santos

Actuación en las fachadas del Hospital Médico Quirúrgico de Conxo | Cid + Santos

Actuación nas fachadas do Hospital Médico Quirúrxico de Conxo

Actuación nas fachadas do Hospital Médico Quirúrxico de Conxo

A intervención de Ángel Cid e José Santos no Hospital Médico Quirúrxico de Conxo consistiu en construir unha fachada nova superposta á existente, condicionada polo feito de que o Hospital debía permanecer en uso. A solución plantexada baséase en dous ideas fundamentais: por un lado mellorar sustancialmente as condicións de confort do edificio, e por outro xerar unha pel nova que transmita aos usuarios unha mensaxe de modernidade, confianza e fiabilidad.

Top