Obras de colectiva

Remodelación de dous edificios para catro vivendas e local comercial Antonio de Cominges Carvallo e Rogelio Pérez Conde

Remodelación de dous edificios para catro vivendas e local comercial

Remodelación de dous edificios para catro vivendas e local comercial

O proxecto consiste na rehabilitación de dous edificios no Casco Vello Alto de Vigo. Forma parte do programa que ven desenvolvendo o Consorcio do Casco Vello na última década, rehabilitando e construíndo novas edificacións, conseguindo deste xeito revitalizar a zona máis antigas da cidade.

Vivendas na Praza de Compostela

«Concentrando la expresividad tanto en la fachada como en el escalonamiento de las plantas superiores. A partir de una escalera central cuyos muros perimetrales sirven de estructura junto con los muros medianeros, Bar Bóo organiza unas amplísimas viviendas que ocupan la totalidad de la planta» Celestino García Braña

Vivendas en Concepción Areal

«Disponse 3 bloques independentes de 8 e 6 plantas ao redor dun patio elevado en L, co que se obtén un 10% mais de vivendas con un 40% menos de altura, en tanto que un portal-galería conectado con tres núcleos de comunicación vertical permite o acceso dende a rúa» Esteban Fernández-Cobián

Top