Obras de colectiva

vivendas rua gondomar | alejandro de la sota | pontevedra

Bloque de vivendas na rúa Gondomar

Bloque de vivendas na rúa Gondomar

‘En Pontevedra, como en moitas partes de Galicia, a arquitectura ten unhas características perfectamente definidas: xanelas a rentes, por poderosas razóns ancestrais, e galerías, por outros motivos ancestrais. Non hai nin unha parvada na arquitectura galega popular, nin sequera na urbana’ Alejandro de la Sota

vivendas militares | bar boo | campolongo pontedra

Vivendas para militares

A forma arquitectónica unitaria que estimei máis axeitada para satisfacer os condicionantes programáticos e urbanos foi a do bloque laminar con dúas vivendas por planta e accesos verticais centrados. As tres funcións principais da vivenda están concentradas en espazos claramente definidos: zona de estancia familiar e zona de servizos, e zona de dormitorios ao fondo

Vivendas na rúa García Olloqui

«Unha preocupación constante pola protección da intimidade das vivendas, tanto dende o exterior como dende o mesmo interior, guiaron a dirección do proxecto. De aí, o extensivo uso de rompe-vistas verticais de madeira que sen impedir as vistas ao mar ou a lugares afastados, non as permiten dende a rúa o de unha vivenda a outra e fan posible o uso da terraza» Xosé Bar Bóo

Poboado mineiro do Fontao

«Cort y Basilio Bas mostraron una inesperada solvencia en la aplicación de lenguajes, metodología y urbanismo modernos, tan escasos en la Galicia de los primeros años cincuenta. La calidad de cada una de las piezas y de las relaciones establecidas entre ellas, en un coherente conjunto, hacen de O Fontao una las obras más singulares y valiosas del patrimonio moderno» Fernando Agrasar

12 VPO en A Choupana | HIVAS | Adrián Capelo

12 VPO A Choupana

El edificio se fragmenta en tres volúmenes debido a la pendiente de la parcela creando tres portales de acceso a viviendas con dos viviendas por planta permitiendo que éstas tengan fachada en las dos caras principales del solar. Así, las viviendas abren sus estares-comedores y cocinas (zonas de día) a la fachada noreste buscando las vistas abiertas a la ría. Los dormitorios (zonas de noche) se orientan a la cara suroeste protegidas por el propio desnivel del terreno y la vegetación

Top