Obras de E. Caridad Yáñez

Vicerrectorado do Campus de Esteiro

Vicerrectorado do Campus de Esteiro

O edificio que alberga a sede do Vicerreitorado e outros servizos de caracter administrativo, organizase en dous volumes independentes unidos por unha pasaralea que vola a altura do primeiro piso. O Vicerreitorado ocupa o volumen máis pequeno, de planta rectangular disposta en dous niveis. O outro edificio, máis paralelepipédico, ten a entrada a través dun espazo porticado.

Top