Obras de escola infantil

Escola infantil en Monforte

Escola infantil en Monforte

«Buscando la mejor orientación para las aulas, y destacando en su verdadera importancia un hall o vestíbulo que sirva de conexión y haga las veces de corredor de aulas, recreo cubierto, etc., se llegó a la forma semicircular definida en los planos, desarrollado fundamentalmente en una planta y con un amplio espacio central de doble altura e iluminación cenital»
Carlos Meijide

Galescola en Hío | Santos-Mera | Adrián Capelo

Galescola en Hío

«O xogo de volumes de diferentes alturas e tamaños, a fragmentación e disposición de hocos e partes móbiles, así como o uso da cor, conferen ó conxunto un dinamismo que nos parece suxerente e adecuado ó uso infantil. Ademáis, dito xogo e o feito de baixar a cota do edificio abrandan o volume axudando a unha integración amable sen renunciar á singularidade do edificio»

Centro social e escola infantil en Conxo

O obrigado diálogo entre o edificio histórico e o pequeno equipamento sociocultural abordouse con ousadía, ao tratar a nova construción como un elemento abstracto, complexo e fragmentado. O conxunto componse do centro cultural e dunha gardaría que se construíu máis tarde. O conxunto queda definido por unha serie de panos de peche, de pedra na súa planta baixa e de cristal na superior, que se pregan e xiran sen lei aparente, quedando cubertos por unha serie de planos inclinados, independentes e solapados.

Escola infantil de 6 unidades

O solar atópase rodeado por viales en dous dos eus lados e polo outro sitúase o campo da festa. Optouse por unha solución pechada e neutra cara o vial este e aberta ó oeste e ó campo da festa, orientando os patios para ter soleamento á tarde. Todo o programa se resolve na planta baixa, facilitando a completa accesibilidade e favorecido polas características do lugar.

Top