Obras de Espacio Público

Jardines de Bonava | Santiago de Compostela

Xardíns de Bonaval

Xardíns de Bonaval

Trátase de un parque vinculado ó Convento de Santo domingo de Bonaval, xa que o bordea en toda a sua parte traseira. O conxunta é un espazo cheo de recunchos diversos, con zonas arboladas e axardinadas, atravesado por muros de pedra, escaleiras, camiños de xabre, todo impregnado de historia.

Top