Obras de Fermín G. Blanco

GZ 10 Fermín G Blanco

GZ 10 | Prototipo de vivenda unifamiliar

GZ 10 | Prototipo de vivenda unifamiliar

Investigación plantexada como parte práctica e complementaria da tese doctoral: Los “huesos” de Fisac; la búsqueda de la pieza ideal. A tese analiza os inventos patentados do arquitecto Miguel Fisac. Unha análise exhaustiva de estas patentes permite descubrir a evolución da obra e do pensamiento do mestre manchego que acaba por condensarse na súa última patente, un sistema ainda vixente e que o arquitecto bautiza como “arquitectura vertida”.

Ximonde_Fermín G. Blanco

Rehabilitación de Centro Ictiolóxico de Ximonde

O coto de Ximonde é un espazo de gran valor ambiental situado na ribeira do Río Ulla, fronteira natural entre as provincias da Coruña e Pontevedra. O coto está formado por una serie de elementos más ou menos integrados na paisaxe de ribeira, una presa de pedra e un antigo muiño, os postos de pesca en ambolas marxes do río e unha pasarela derruida… todo elo obxeto de reforma no proyecto.

Centro de interpretación parroquial en Vedra

Centro de interpretación parroquial de Vedra

O Centro de Interpretación Parroquial de Vedra proxectase nunha localización moi peculiar, as traseiras do cemiterio parroquial. O iglesiario conforma unha unidade atrio, templo e cemiterio situado nun promontorio fóra do núcleo. O museo apoia-se nunha antiga edificación (a casa da fábrica) para acceder, e proxectase un volume novo alongado que será a nueva fachada do cemiterio.

Top