Obras de institucional

Casa do concello de Lalín

«El Concello de Lalín oscila entre la precisión y la probabilidad, construyendo una ESTRUCTURA ANTIMONUMENTAL en la que cada uno puede adivinar las formas cambiantes de las referencias personales, de tal modo que la IDENTIFICACIÓN COLECTIVA se produce por la diversidad de la interpretación individual: un CASTRO TECNOLÓGICO» Mansilla+Tuñón

Centro de recursos para persoas con discapacidade

O novo edificio sitúase na parte máis alta, nunha zona da que se extraía a arxila que servía como materia prima e que posteriormente serviu como escombrera. Está concibido para albergar unha proposta que compaxina a formación laboral coa exposición e divulgación das actividades dunha empresa da bisbarra integrada dentro dun grupo cuxa primeira finalidade é o fomento da integración laboral de persoas con discapacidade.

Top