Obras de Jacobo Rodríguez Losada

Jacobo Rodríguez Losada | Mercado Plaza de Lugo

Mercado de Plaza de Lugo

Mercado de Plaza de Lugo

O novo mercado Plaza de Lugo en A Coruña, obra de Jacobo Rodríguez Losada, proporciona aos usuarios do mercado tanto postos orientados cara o interior coma outros que se abren ao espacio urbano circundante, no que o proxecto tamén interviu non só para dar acceso ao aparcamento subterráneo senón tamén para afianzarse coma un novo núcleo de actividade no centro da cidade.

Top