Obras de Joaquin Fernández Madrid

Edificio de apoio ao estudo

«La forma es un volumen prismático de muros de hormigón en los que se disponen unos huecos rasgados hasta el suelo. Los locales de estudio y dibujo de las plantas altas se protegen con una celosía volada, de grandes bandas de vidrio traslúcido con el fin de difuminar la luz y crear un ambiente recogido» turgalicia.es

Joaquin Fernández Madrid | Igrexa de San Xoán

Igrexa de San Xoán

«A igrexa de San Xoán concibiuse coma un complexo parroquial, para dar servicio a populosa barriada de Vite. Situada fronte as novas facultades do Campus Norte da Universidad Compostelá, esta igrexa marca decididamente o seu carácter contemporáneo por medio dunha gran marquesiña de formigón, polas súas cubertas lixeiramente curvadas e pola presencia dunha alta torre-campanario de remate metálico».

Joaquin Fernández Madrid. Pedro R. Iglesias Pereira | Sede de la Policía Autonómica

Sede da Dirección Xeral da Policía Autonómica

«A sede da policía sitúase nunha parcela na zona máis alta do Polígono de Fontiñas , un novo barrio compostelán do tamaño do casco histórico da cidade. O edificio aproveita as condicións do terreo, con forte pendiente, para resolver o seu programa con dous volumes contrapostos, un zócolo, nunha única planta, en torno a un patio cadrado, e un prisma rectangular, colocado na parte máis alta do terreo, sobre o edificio – zócolo».

Top