Obras de Juan Ignacio Prieto López

Bico de Xeado Juan Ignacio Prieto López, Faustino Patiño Cambeiro e Andrea Fernández Fernández

Bico de Xeado

Bico de Xeado

Unha intervención que busca simultaneamente a creación dunha imaxe recoñecible para a marca partindo das particulares características dun local do casco histórico de Baiona sen renunciar por elo a unha máxima economía de medios e prazos de execución e ao uso dunha linguaxe simple e contemporánea.

Top