Obras de porto

Porto deportivo de Combarro

As instalacións diseñadas para este complexo deportivo pasan polos postos de amarre en aluguer, servizos de atención ó público, cafeterías, vestuarios… O edificio comercial con locais de ocio xunto ó edificio de capitanía completan xunta ó varadero os servizos que dispón o porto para o completo servizo ós usuarios e visitantes.

Top