Obras de Rodolfo Ucha

Escola técnica superior de Arquitectura

Escola técnica superior de Arquitectura

Como elemento base da composición temos que considerar estes catro tubos portantes, destinados dous deles a circulación vertical e outros dous a servizos sanitarios, e un desenvolvemento en horizontal de andares cadrados decrecentes segundo se aproxima ao chan

Top