Obras de Salgado Cortizas

9 vivendas en fileira en Mugardos

«O proxecto formula a necesidade de respectar a escala do barrio, para iso foi preciso renunciar ao aproveitamento en altura que establece a normativa urbanística. Proxectáronse 9 vivendas en fileira; esta disposición permite que todas teñan as mesmas condicións de soleamento e vistas»
Jorge Salgado

Top