Obras de Santiago Catalán Tobía

AG | San Estevo

Entorno de la Iglesia de San Estevo Ribas de Miño

Entorno de la Iglesia de San Estevo Ribas de Miño

La intervención propuesta intenta recuperar ese aire misterioso de monumento oculto, que no es descubierto en su totalidad hasta estar prácticamente a sus pies. Me parecía que debía aprovechar la ocasión de “señalizar” al tiempo el monumento desde lejos, es decir, dar algún dato visual que ayudase al visitante a su localización a través de un cierto código visual preestablecido.

AG | San Roque

Centro Arqueolóxico de San Roque

O novo museo sitúase en relación ao xardín e a capela de San Roque, pertencente ao barroco galego e obra de Ferro Caaveiro, no 1732. A construcción do museo ten a súa orixe no achado duns importantes resto arqueolóxicos a carón da igrexa: unha piscina ritual romana, tumbas e un forno. Estes restos sitúanse por debaixo da cota do xardín, polo que o proxecto procurou a creación dunha plataforma horizontal capaz de cubrir os restos e definir un espazo público sobre os propios restos con acceso directo dende a rúa. Este cofre de pedra encerra trata de recuperar o carácter máxico dos restos encontrados iluminándoo con luz cenital

AG | Biblioteca Lugo

Biblioteca Intercentros do Campus de Lugo

O programa articúlase en torno a dous volumes intencionadamente separados e que se conectan a través dunha estreita pasaxe. O volumen cilíndrico está ocupado únicamente por salas de lectura da biblioteca. A rúa cuberta e oblicua que atravesa o conxunto evita a imaxe demasiado evidente das cubertas do novo pavillón e facilita un espazo de descanso e encontró dos usuarios da biblioteca

AG | Quiñones

Rehabilitación de las cocheras del Pazo de Quiñones de León

«La intervención ha tenido como objeto la rehabilitación integral del conjunto recuperando exteriormente el agradable aspecto original del edificio de ladrillo y modificando la torpe imagen de la torre convirtiéndola en una rotunda pieza de granito muy neutra que actúa como elemento articulador, como charnela dentro del conjunto arquitectónico, aprovechando para situar en su interior el ascensor que servirá para eliminar barreras arquitectónicas».

Biblioteca e Facultade de Administración de Empresas de Lugo

O edificio da biblioteca do Campus aparece como límite e o seu carácter lineal establece unha barreira entre o propio campus e o entorno natural, creando un telón de fondo. O volume proxectado é facilmente traspasable por estar dotado de certa permeabilidade, onde se debate continuamente entre a introversión propia dos espazos de estudo e a apertura cara o entorno que recolle o edificio.

Top