Obras de Vivenda

Casa de Inés, Estudio MMASA

Casa de Inés

Proxecto de rehabilitación dunha vivenda na que se conservan os muros tradicionais de dúas casas preexistentes e cámbianse os usos habituales para articular a vida en torno a un espacio central a doble altura. Este espazo quebrado, permite a entrada de luz en calquer momento do dia e conecta as duas partes da edificación.

Reforma e ampliación de vivenda en Mondariz Balneario

Arquitecto: LIQE arquitectura
Provincia: Pontevedra
Localidade: Mondariz Balneario
Ano: 2011
Ante a petición de mellorar as condicións habitables e espaciais da vivenda, de superficie reducida, elíxese ocupar parte do xardín superior da parcela, o máis habitable e vinculado á vivenda, cunha peza que delimite un espazo de vida que xa existía.

Top